Til DEAS' leverandører

DEAS logo

DEAS overgår til elektronisk fakturering

DEAS modtager fra den 1. december 2015 kun elektroniske fakturaer. Det betyder, at du som leverandør til DEAS skal bruge elektronisk fakturering og dermed sende fakturaer og kreditnotaer til vores EAN/GLN-nummer i fakturaformatet OIOUBL.

Slut med papir og e-mail
Fakturaer, der sendes på papir eller pr. e-mail, vil ikke blive betalt. Disse fakturaer vil i stedet blive returneret og først betalt, når de er modtaget som e-fakturaer.

Betalingsservice og BS+
Fakturaer, der i forvejen er tilmeldt betalingsservice eller BS+ skal ikke ændres til e-fakturering.

Sådan indtastes og sendes elektroniske fakturaer
Skal du sende et mindre antal fakturaer til DEAS, kan du indtaste og sende dem via denne side. Det er en gratis løsning. Du skal blot tilmelde dig som leverandør til DEAS i formularen til højre.
Det kan også være, at du har et økonomisystem, som kan skabe og sende e-fakturaer i det rette format.

Vigtige informationer og krav
Når du sender fakturaer til os, skal de altid sendes til DEAS' GLN/EAN-nummer:

EAN/GLN nummer Forretningsenhed CVR-nr.
5790002305504 DEAS A/S 20283416


Der er også en række andre vigtige ting, du skal huske:

 • Købers ordrenummer
  Du må ikke sende fakturaen uden at have anført korrekt "Købers ordrenummer". Det får du oplyst af den person, der har rekvireret opgaven. Er du i tvivl, om du har det korrekte nummer, skal du kontakte personen og få det bekræftet. Du kan læse mere på www.deas.dk/efaktura.
  "Købers ordrenummer" skal indtastes i OIOUBL-fakturaen i feltet: Invoice/BuyersOrderID/OrderReference/ID
 • Korrekt e-mailadresse
  Du skal oplyse en gyldig e-mailadresse, som vi kan bruge til at kontakte dig, hvis der er problemer med din faktura. Ellers forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen.
  E-mailen skal indtastes i OIOUBL-fakturaen i feltet: Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID
 • Husk DEAS' generelle formkrav til fakturaer
  DEAS har en række krav til oplysninger, som skal være påført en faktura. Det er vigtigt, at du overholder disse krav, da du ellers risikerer, at din faktura afvises.
  Læs mere om formkravene, betalingsfrist og købers ordrenummer på www.deas.dk/efaktura.

Vi har valgt at benytte løsningen Nemhandel som platform for at modtage fakturaer på linje med offentlige institutioner i Danmark. Du kan læse mere om Nemhandel her: http://nemhandel.dk.

Har du spørgsmål?
Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til elektronisk fakturering på efakturateam@deas.dk.

Log ind
Registrér dig til efacto portal